Kategori PABM

KATEGORI PERTANDINGAN

Pertandingan dibahagikan kepada 2 kategori iaitu Nusantara dan Antarabangsa.


KATEGORI ALAM MELAYU

Dipertandingkan kepada Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Thailand.

  • Dua (2) orang peserta dari setiap Negara

KATEGORI ANTARABANGSA

Disertai oleh lain-lain negara dari seluruh dunia.

  • Satu (1) orang peserta sahaja dari setiap negara

KATEGORI PELAJAR ANTARABANGSA DI MALAYSIA

Disertai oleh pelajar antarabangsa yang bukan berasal dari negara kategori Alam Melayu yang sedang menyambung pangajian di IPT Malaysia.

  • Satu (1) orang peserta sahaja dari setiap negara