Tema PABM 2017

 1. Peranan Mahasiswa
 2. Keamanan Dunia
 3. Ekonomi Dan Pendidikan
 4. Kepelbagaian Budaya
 5. Pendidikan Dan Kerjaya
 6. Kerjasama Antara Negara
 7. Kepentingan Bahasa
 8. Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Roboh
 9. Isu Kemanusiaan
 10. Isu Hak Asasi
 11. Yang Tua Dikasihi, Yang Muda Disayangi
 12. Kesaksamaan Gender